x
Stéblo, z. s.
https://www.steblo.cz/
Stéblo, z. s.
Posláním organizace Stéblo je zrovnoprávnit a zlepšit kvalitu života zdravotně postižených občanů. Toho chceme dosáhnout poskytováním sociálních služeb denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení...
Služba chráněné bydlení směřuje k co největšímu rozvoji samostatnosti lidí s postižením. Chráněné bydlení je sociální služba, která umožňuje lidem s postižením žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. V určitém věku je potřebou většiny lidí se osamostatnit od rodičů a založit si svou vlastní domácnost. Uživatelé služby dostanou šanci se osamostatnit, ale přitom zůstávají zachovány jejich vazby na okolí, na které jsou zvyklí. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými a přitom žít svůj vlastní život. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele. Uživatel služby si sám rozhoduje o svém životě a o své domácnosti. K dispozici je asistent, který uživateli dle jeho potřeb dopomáhá. Organizace Stéblo bude na konci roku 2019 otevírat 4 nové bytové jednotky, pro tuto službu ve městě Dobříš. Získané finanční prostředky bychom rádi použili na úhradu nákladů spojených s nákupem kuchyňských linek do těchto bytů.
Přispějte

Podpořte Stéblo, z. s. libovolnou částkou

Odeslat arrow

Nebo přispějte prostřednictvím dárkového poukazu

Odeslat arrow
Zpět x

Pomáháme také

Logo Buřinka

Buřinka pomáhá sdružení Portus již od jeho vzniku před 20 lety.
Iniciativa Mentální obohacení je dalším krokem na naší společné cestě
ke zkvalitňování života mentálně postižených spoluobčanů.

KONTAKT PORTUS PRAHA, Z. Ú.

adresa, sídlo: Uruguayská 178/5, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
: 26525305, DIČ: CZ26525305
registrace organizace u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 131
telefon: +420 261 217 671
e-mail: portus(zavináč)portus.cz , datová schránka: jqjvmb8